Basiscursus (5 dagdelen) Dup(l)op - 33 SKJ punten

Systemische interventies, visualiseren met behulp van duplopoppetjes

Dup(l)op onderscheidt zich van andere cursussen, met een vergelijkbaar aanbod, doordat de cursist naast het werken met de duplopoppetjes, vaardigheden aangereikt krijgt met betrekking tot zijn/haar hulpverlenersattitude en woordkeuze die je nodig hebt bij het maken van systeemopstellingen om tot de diepere laag te komen. Je leert een veelheid aan systemische interventies en je leert deze te vangen in een dynamisch beeld.

Voor data  en aanmelding zie www.nodevenlo.nl

Verdiepende module (1 dagdeel, een basiscursus Dup(l)op of Een Taal erbij is vereist) - 6 SKJ punten

"Conflictscheidingen en strijd in gezinnen" is een extra module. De focus ligt op triadisch denken, het visualiseren van de gekmakende positie, het partnerrelatieschema bij strijd en het escalatieschema. Ook bij dit dagdeel is er volop aandacht voor de attitude van de hulpverlener, de woordkeuze en de meervoudige partijdigheid. De verdeeldheid die strijd kan opleveren wordt op verschillende manieren neergezet met attributen die raken.

Voor data  en aanmelding zie www.nodevenlo.nl